+48 601 660 093 jacekdulak@gmail.com

Czas odciska swoje piętno na każdym obiekcie budowlanym. Z biegiem lat budynki zaczynają niszczeć, a wpływ na to ma cały szereg czynników. Kompleksowy remont budowlany może w stu procentach przywrócić obiektowi jego dawną świetność.

CZYM JEST REMONT BUDOWLANY?

W rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, pod pojęciem remontu należy rozumieć prace budowlany, wykonywane w istniejącym obiekcie. Istotą remontu budowlanego są prace mające na celu odtworzenie stanu pierwotnego obiektu, niezwiązane z jego bieżącą konserwacją. Można zatem stwierdzić, że remontem są prace związane z wymianą instalacji kanalizacyjnej, elektrycznej czy pokrycia dachu.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ?

Warto wiedzieć, że wszystkie remonty Gdynia powinny zostać zgłoszone. Wyjątek stanowią remonty obiektów zabytkowych, czyli wpisanych do rejestru zabytków. W takim przypadku niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zezwolenia wydanego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, a wszystkie prowadzone prace powinny być realizowane według jego zaleceń.